Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ШКОЛА ІННОВАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ»
ДОКУМЕНТ 1

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ШКОЛА ІННОВАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ»
ДОКУМЕНТ 2

Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я в навчальному процесі у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ШКОЛА ІННОВАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ»
ДОКУМЕНТ 3